Beste Veurnaar,

Ik ben een gelukkige voorzitter! We zijn erin geslaagd een mooie lijst van kandidaten samen te stellen: studenten, werknemers,

ondernemers, gepensioneerden, dorps- en centrumbewoners … Elkeen met een eigen invalshoek en interesse voor de vele beleidsdomeinen

(ruimtelijke planning, stadsvernieuwing, cultuur, jeugd, sport, economie, plattelandsbeleid, …) waar we het verschil

kunnen maken vanuit onze christen democratische invalshoek.

Voor CD&V staan immers volgende waarden centraal: solidariteit, naastenliefde maar ook het ‘rentmeesterschap’. Grote woorden

die eigenlijk willen zeggen dat we verantwoordelijkheid willen nemen, samen met jou om de wereld niet nodeloos uit te putten

voor de volgende generaties maar een duurzaam beleid willen voeren waarin elk zijn verantwoordelijkheid opneemt. Daarbij staat

u, als mens en als Veurnaar, centraal.

We werkten de afgelopen maanden met ons hele bestuur aan een gedragen programma waarin je onze waarden kan terugvinden.

De concrete acties maken de visie duidelijk. Je vindt er 10 speerpunten die ervoor zorgen dat er geLEEFd kan worden in Veurne

door een doordachte mobiliteit met oog voor duurzame vervoersmiddelen. Dat inwoners ruimte hebben voor BEWEGING in

cultuur-, sport-, en jeugdinfrastructuur. Dat mensen zich VERBONDEN voelen door in te zetten op verenigingsleven, zorgzame

buurten en veiligheid. En tenslotte dat er ruimte is voor ONDERNEMEN met Veurne als economische motor van de Westkust.

Ons programma is een weerspiegeling van onze kandidaten.

Met onze lijsttrekker Anne Dequidt gaan we resoluut voor de eerste vrouwelijke burgemeester.

Samen met jullie volgen we graag de verkiezingsuitslagen op 14 oktober om 15 u.

We verwelkomen jullie met een drankje in zaal Mardyck, Sporkijnstraat 6, Veurne.

Namens het bestuur,

4de plaats - 7de plaats provincie West-Vlaanderen

Het volledige document vind je bij verkiezingsprogramma 2018 op deze website.