Meerjarenplan en budget
 
Titel : CD&V Veurne drukt zijn stempel op zowel het beleidsplan als op het budget van de Stad, we plannen 28 miljoen euro investeringen.
Schepen van financiën Jan Verfaillie reageert tevreden. In december wordt het meerjarenplan samen met het budget voorgelegd aan de gemeenteraad. Zowel het budget als het meerjarenplan zijn doorspekt met maatregelen uit het CD&V partijprogramma. Op budgettair vlak hebben we beslist om de belastingen niet te verhogen en zoveel als mogelijk de investeringen te financieren met eigen middelen. Dit betekent dat we de schulden van de Stad tegen het einde van de bestuursperiode kunnen halveren. Door de schulden te verminderen creëren we op termijn automatisch extra middelen om te investeren. In de periode 2020 – 2025 plannen we voor meer dan 28 miljoen euro investeringen. Ongeveer 1/3 van het budget gaat naar het onderhoud van de plattelandswegen zodat we de opgelopen achterstand kunnen inlopen. Ook de nieuwbouw op zonnewende, de nieuwe huisvesting voor de jeugdverenigingen, de herlocalisatie van de stedellijke academie voor muziek woord en dans, sportinfrastuctuur en vele kleinere investeringen staan op de agenda.
Hieronder een greep uit de belangrijkste beslissingen :
1.    De mobiliteit in Veurne-centrum moet toegankelijker, duurzamer en veiliger worden. Er komt een nieuw mobiliteitsplan, waarin de stationsomgeving wordt ontwikkeld als mobiliteitsknooppunt. Fietsende leerlingen krijgen een beloning en een nieuwe fietsersbrug over het kanaal Veurne-Nieuwpoort en de Vaartstraat verbindt het centrum met het Suikerpark.
2.    De plattelandswegen zijn belangrijke toegangswegen voor alle deelgemeenten van Veurne. Er wordt meer van het budget besteed om deze te herstellen.
3.    Een gedifferentieerd parkeerbeleid maakt het duidelijke onderscheid tussen de blauwe zone, kortparkeren of bewonersparkeren. Twee parkeereilanden rondom het centrum moeten meer auto’s uit het centrum halen.
4.    De afvalberg moet worden verkleind. Er komen afvaleilanden waarin je restafval, PMD, papier en karton kwijt kan. Inwoners kunnen zo zelf kiezen wanneer ze hun afval willen deponeren. De eerste ondergrondse afvaleilanden zijn gepland op het Suikerpark.
5.    Betaalbaar wonen blijft een aandachtspunt. De stad werkt actief mee in de ontwikkeling van de nieuwe, duurzame, ambitieuze woonwijk op het Suikerpark (o.a. met de aanleg van het eerste warmtenet in de Westhoek). Parallel wordt fasegewijs uitgifte gedaan van nieuwe betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen en worden de huidige woonzones in de dorpen gevaloriseerd.
6.    We gaan verder met het plaatsen van gescheiden rioleringen. De stationsomgeving (Rodestraat, Zuidburgweg, Statieplaats en Statiestraat), de tweede fase van Houtem, het Nieuwpoortje te Bulskamp en het tweede gedeelte van de Noordstraat zijn daarbij prioritair.
7.    Het aanbod op het Sportpark wordt uitgebreid. We rekenen op Vlaamse infrastructuursubsidies om samen met de sportvereniging(en) een tennishal te bouwen en een gemeenschappelijk kleedkamercomplex uit te rusten voor voetbal, tennis en atletiek. Daarenboven wordt ruimte voorzien voor outdoor paddelterreinen en indoor petanque om nog méér inwoners te motiveren om te sporten.
8.    Er wordt gebouwd aan authentieke en bruisende culturele en toeristische beleving. De aangekochte casco-ruimte in de Suikertoren wordt ingericht als nieuwe Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. De toeristische beleving wordt uitgebreid met een toegankelijke St.-Niklaastoren, een onbemand infopunt in De Moeren en de voltooiing van het stedelijk kampeerautoterrein.
9.    Het sociale weefsel wordt versterkt. Het zorgcentrum investeert in nieuwe verblijven in het begeleidingstehuis Zonnewende, een vernieuwde ontmoetingsruimte in het woon-zorgcentrum en het beheer van assistentie-woningen. Naast de bakstenen, wordt sterk ingezet om de groeiende eenzaamheid aan te pakken en de precaire leefsituaties van gezinnen op te volgen. Het zorgcentrum bevordert de sociale economie en activeert werkzoekenden om o.a. de stedelijke dienstverlening te verfijnen.
10. Veurne moet voor alle kinderen speelvriendelijk zijn. Er komt een nieuwe jeugdonthaalinfrastructuur, de openbare speeltuintjes worden opgewaardeerd en het aanbod aan vrijetijdskampen wordt uitgebreid.
11. De lokale economie wordt actief ondersteund. In het kader van de herziening van het kleinstedelijk gebied worden nieuwe zones afgebakend voor ruimte voor bedrijvigheid na 2024. De twee sites waar grootschalige kleinhandel mogelijk is, worden ontwikkeld. De bestaande steunmaatregelen aan startende winkeliers n het winkelkerngebied worden verdergezet en versterkt.
12. De veiligheid in Veurne wordt verzekerd. Er komt een risicoanalyse om kritische punten extra te beveiligen met camera’s. Er komen trajectcontroles in de dorpen.
 
 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.